Robert: Jure, že lep čas spremljam tvoje delovanje na področju Tai Chija in več kot očitno je, da si se v to materijo kar precej poglobil in temu tudi v veliki meri podredil svoj življenjski slog. Če sem malce provokativen, kaj imaš od tega, če v času, kjer mora bit vse narejeno hitro, kjer morajo biti rezultati evidentni takoj, če vadiš veščino, ki bazira na počasnih gibih?

Jure: Ok. Začniva z ustreznostjo. Način, kako izgovorjavo kitajskih pismenk izraziti v latinici se začne z Nanjinško romanizacijo, katero sredi 19. stol nadomesti Wade Gilesova transkripcija. Leta 1958 kitajska vlada objavi kitajski sistem izgovorjave pismenk v latinici, ki se imenuje Pinyin. Ta sistem je leta 1982 potrjen od mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Po pinyin transkripciji govorimo o (太极拳) Tai Ji Quan-u.

kung fu1

Nadaljujva s provokacijo. Če karikiram vprašanje in se vprašam, kaj ima človek od tega, da živi svoje življenje od rojstva vse do smrti in običajno tega procesa – življenja ne želi skrajševati – predpostavljam, da nam je celostna pot pomembnejša od rezultatov posamičnih življenskih etap. Drugače izraženo bolj kot rezultati, ki pripadajo kategoriji »imeti-ne imeti«, nam je pomembno Biti. Narava je namreč procesna, rezultati pa so sekundarnega pomena. Močno dvomim, da starši ne bi želeli spremljati in se udejstvovati v razvoju otroka od najzgodnejše faze, dojenja, igre, vzgajanja, poučevanja do njegove samostojnosti.

Štiriinšestdeseto poglavje Dao De Jinga skriva misel (千里之行,始于足下) »Pot desettisočih lijev se začne s prvim korakom« , ki nam prav tako lahko da misliti. Če storimo od začetka naše poti le tri korake, bo naša okolica praktično nespremenjena. Resničen napredek, na katerem koli področju torej terja kilometre. Hitri rezultati so površinski, nimajo globine. Če neposredno odgovorim na zgornje vprašanje, lahko odgovorim sledeče: nimam (imeti) hitro evidentnih rezultatov sem (biti) pa na poti, na kateri se odkrivam, prepoznavam, ki me osmišlja in me osrečuje. Tai Ji Quan je majhen del področja skozi katerega sem se namenil, širše območje pa bi ustrezneje poimenovala Nei Jia (內家) ali Neijia Gong Fu (内家功夫).

darja in jure

Robert: Objavil si več slik, ki povedo zelo veliko. Očitno je, da se hodiš izpopolnjevati na Kitajsko, očitno direktno k viru. Lahko poveš več o tem, kako zgleda dnevni red vadbe, ko si tam? Kaj mojstri še posebej poudarjajo glede znanja, ki ti ga podajajo, ko si tam?

Jure: Na neki točki je to edino možno nadaljevanje poti vsakogar, ki želi veščino razvijati in poglabljati dalje. Slovenija ima razvejano ponudbo tovrstnih dejavnosti, nima pa mojstrov. Kitajska in Tajvan pa imata neprekinjeno tradicijo prenašanja znanja iz generacije v generacijo in dejstvo je, da je tudi Kitajska danes odprta, sodobna, dosegljiva dežela. Izbira – nasloniti se na vir , bodisi tajvanski, bodisi kitajski, – je torej logična.

Druga pomembna značilnost, ki govori v prid navezave na vir so odnosi. Odnos med učencem in mojstrom je specifičen. Prav tako odnos med učenci, ki so ti. bratje v veščini. Ko se posameznik odloči in zaprosi izbranega Mojstra za učenje ima dve možnosti, ali je ali ni sprejet. Znanje se namreč tradicionalno prenaša preko mojstrovega osebnega poučevanja: Dédào chuánshòu rén qīnzì zhuàn shòu de yīpài (duō zhǐ jìshù, wǔyì) 得到传授人亲自传授的一派 (多指技术、武艺), kar pomeni, da Mojster s sprejetjem učenca pod svoje okrilje prevzema odgovornost zanj in za njegovo napredovanje. Učenec in mojster sta v podobni odnosni zvezi kot oče in sin, odgovornost je obojesmerna. Glede na to, da sem učenec mojstra Yuan Li Min-a, predstavnika 15. generacije nosilcev tradicije linije Wudang Kung Fu – Xuan Wu Pai ter direktorja Wudang Sanfeng Kung Fu Martial Arts School je samoumevno, da je sedež njegove šole v vasici čaja Baxianguan na gorovju Wudangshan (武当山) tudi prostor mojega in Darijinega odmika in usposabljanja v veščini.

meditacija

Pet dni v tednu je urnik vadbe v Baxianguanu sledeč; ob 5.30 vstajanje in od 5.40 do 7.10 jutranja samostojna praksa. Sledi zajtrk ob 7.30 nato dopoldanske tri ure vadbe. Ob 12.00 je kosilo in po kosilu počitek. Od 14.30 do 17.30 je popoldanska vadba, ki se izteče v večerjo. Po večerji sledi delo na sebi.., meni je bil ponujen Yuèqì (乐器) – študij glasbenih instrumentov in sicer študij bambusove piščali imenovane Xiao ( 簫). V ta namen me je obiskoval daoistični menih in profesor Zheng Sui Cheng in samostana v Chiong Tai-u. Ob 22.00 uri so se ugasnile luči. Kot vidimo urnik določa 9 ur prakse dnevno do nedelje, ko se do kosila sledi običajnemu urniku, po kosilu pa je čas za čiščenje sob in šole. Ponedeljki so prosti.

Vadba je sestavljena iz ogrevanja in raztezanja, kateremu sledi obvezni Zhan Zhuang (站桩) ali ti. »Standing pile« oz. stoječe drevo. Pozicijo Zhan Zhuanga se drži najmanj dve uri dnevno. V primeru nadalnjega treninga Xingyiquan-a se Zhan Zhuang pozicijo nadomesti z San Ti Shi (三体式 ) stavom. Ko motrimo telo, dihanje ter Shen, Yi, Qi s pomočjo omenjenih stacionarnih položajev hkrati vzpostavljamo telesno kondicijo, ki nam omogoča daljši čas mirovanja. Na začetku prakse je težko vzdržati tri do pet minut v pravilnem položaju. Ko praktikant razvije fizično sposobnost vzdržati vsaj 30 minut v položaju, je razvil dovolj trdno bazo, da lahko začne z resno prakso. Vadbi stacionarnih položajev sledi ti. Ji ben Gong (基本功) ali vadba osnovnih spretnosti, katerim sledi delo na tehniki.

Smotrno bi bilo osvetliti nekatere izraze, ki se večkrat pojavljajo:

Wudangshan (武当山) je hribovito geografsko območje osrednje Kitajske in se razteza med provincami Hubei, Shaanxi ter Chongqing. Zaradi strateško pomembne lege so zgodovinska kitajska cesarstva območje vzdrževala kot duhovno središče Kitajske ter Daoizma. Wudangshan (武当山) je zibelka ti. notranjih “borilnih” veščin (internal martial arts) ali 内家 / Nei = notranja; Jia = šola, družina.

Wudang Pai (武当派): Pismenko Pai (派)lahko prevajamo kot; šola, smer, tradicija, veja, način oz. stil. Izraz bomo lažje razumeli v okviru razumevanja tradicionalnega načina prenosa znanja imenovanega dí pài (嫡派) kar pomeni /neposredna linija porekla; neposredna linija rodu; 见“嫡系 – glejte, potomec/. Wudang Pai (武当派) predstavlja daoističen način duhovnega in telesnega urjenja. Le ta obsega

1. wǔ yì (武艺) – študij borilnih veščin;

2. Yuèqì (乐器) – študij glasbenih instrumentov;

3. Shūfǎ (书法) – študij kaligrafije;

4. Qìgōng (气功) – študij energetskih vaj;

5. Yánjiū gǔdài zhùzuò (研究古代著作) – študije starodavnih zapisov

6. Dàzuò (大作) – meditacijo. /veliko delo/.

jure igra flavto

Robert: Jure, to je zelo zanimivo! Torej gre pri urjenju za celostno urjenje, kjer ne gre “samo” za fizične aspekte borilnih veščin ampak za mnogo več. Podoben pristop je mogoče zaslediti pri starih Grkih. Trenutni problem na zahodu je, da je zelo težko vse, kar si naštel, stlačiti v eno vadbeno enoto. Kako rešuješ ti ta problem “veliko snovi – malo časa za podajanje”?

Jure: Osebno menim, da tako kot človeka ne moremo preprosto razdeliti na fizični in duševni del tako tudi veščine, ki človeka kot psihofizično enoto celostno upošteva, ne moremo preprosto deliti na ti dve komponenti. Večji problem bi se mi zdel komercializacija in z njo povezana dehumanizacija. Tudi to pa dolgoročno ne predstavlja resničnega problema, kajti fascinacije množic nad embalažo se dolgoročno vedno usmerjajo v iskanje jedra oz. vsebine in tovrstno redčenje je naravno, kakor pri jablani, ki odvrže nevredno, da ostali sadeži bogateje dozorevajo.

Z globokim spoštovanjem do ljudi, ki jih poznam.., ki so nosilci in vnašajo sisteme borilnih veščin v naš prostor lahko z njihovimi besedami rečem – vadbeni prostor oz. vadbišče (japonsko: Dojo) je kot laboratorij. V njem velja konsenz eksperimentiranja, raziskovanja, dela. To interaktivnosti laboratorija podpira razčlenjena mreža ljudi s podobnimi interesi, ki so prenašali, prenašajo ali se pripravljajo k prenašanju veščine. S spoštovanjem veščine se naučijo spoštovanja nosilcev veščine, spoštovanja kolegov, ki jim omogočajo, da veščino prakticirajo in ne nazadnje spoštovanja samih sebe. Kadar pridemo do trenutka, da izsledke dela in spoznanj iz »laboratorija« vadbišča zmoremo prenašati v vsakodnevno življenje, bodisi kot razumevanje discipline, razumevanje vztrajnosti, razumevanje samoobvladovanja, razumevanje ustreznosti, razumevanje sproščenosti in naravnosti, razumevanje človeške agresije, razumevanje strahu, razumevanje sočloveka in podobno.., se je vadbena enota, četudi ene ure tedensko, vzpostavila kot smiselna za naše vsakdanje življenje.

Celostnost pri najinih vadbah Qigong-a ter Wudang Kung Fu-ja poskušava vnašati predvsem z osebnim odnosom, z najino razpoložljivostjo ter spodbudami, ki tečajnice oz. tečajnike vodijo k samoudejstvovanju ter samostojnosti. Za vse, ki jih zanima poglabljanje znanja omogočava pomladno – poletne seminarje, kjer se posamični tematiki intenzivneje posvečamo. Z Darijo si štejeva v čast, kadar ljudi spodbudiva recimo k poglabljanju teorije tradicionalne kitajske medicine, k prepoznavanju in občutenju meridianov, ki predstavljajo osnovo za resnično delo na področju energetskih vaj oz. Qigong-a.

O kvaliteti tega koncepta govori tudi dejstvo, da več kot polovica tečajnikov Qi Lab. Instituta, ki so opravili usposabljanje za vaditelja, že samostojno poučujejo na svojih lokacijah in širijo znanje dalje.

Robert: Kam in na koga se lahko interesenti obrnejo, ki bi jih zanimala takšna vadba, kot jo opisuješ v intervjuju?

Jure: Zaradi povsem praktičnih razlogov svetujem, da vadbo iščejo v svojem kraju oz. okraju. Prepričan sem, da ima vsak kraj ljudi, ki so s srcem pri stvari, za nas pa je dobro da izbiramo tisto, kar nas resnično “nagovori”

skupinska

Interesentom, ki žive na obalnem območju svetujem DBV Jujitsu obala, ki ga vodi Sensei Damijan Apollonio (http://www.ju-jitsu-obala.si/?page_id=84).

Kdorkoli bi se rad pridružil našim vadbam je dobrodošel. Naša vadbišča in naše urnike bo našel na sledeči povezavi: (http://www.qi-lab-institute.org/UrnikSI.html?LANG=SI) Za dodatne informacije sva vedno razpoložljiva na naslovu: info@qi-lab-institute.org

Sonca Jure in Darija

***

Podobni članki:

PS: Če te veseli ustvarjanje mozaikov, se prijavi na moje e-novice, da boš na tekočem, kdaj bodo naslednje mozaične delavnice. S kodo, ki jo dobiš ob prijavi na e-novice, si lahko snameš mojo brezplačno e-knjigo MOZAIK – PRIROČNIK ZA ZAČETNIKE.