ANSUZ –  Runa naj bi simbolizirala Odinova usta.  Zato je to runa vseh, ki želijo izboljšati svojo komunikacijo z drugimi. Iranski pregovor pravi: Udarec seže do kože, beseda pa do kosti! Zato …previdno izbirajmo besede, ko se pogovarjamo z drugimi in se zavedajmo moči vsake izrečene besede.  Cilj komunikacije naj bo skupno iskanje možnih rešitev in ustvarjanje boljšega vzdušja doma in na delovnem mestu.
ANSUZ je tudi runa učenja in prenašanja znanja iz roda v rod. Ker se časi nenehno spreminjajo, je potrebno sprejeto znanje pogosto modificirati in obogatiti z lastnimi spoznanji. Zato tudi na tem področju drži Bruce Leejeva misel, da je treba koristno absorbirati in zavreči nekoristno, da lahko nastane neka nova kvaliteta, nekaj živega, nekaj, kar deluje tukaj in zdaj.