Runa EIHWAZ simbolizira drevo Yggdrasill, ki igra osrednjo vlogo v nordijski mitologiji. Legenda pravi, da se je Odin zavestno žrtvoval in je devet dni visel na Yggdrasillu, da se mu je razodel svet run. Zato je Eihwaz runa mističnih uvidov. Človeka lahko primerjamo z Yggdrasillom. Korenine predstavljajo spodnji svet, krošnja pa zgornji svet. Deblo služi kot vmesni člen, kot posrednik in kanal med zgornjim in spodnjim svetom. Vsi trije deli so enako pomembni in med sabo povezani. Eihwaz nas spominja na to, da je treba enakomerno usmerjati svojo energijo v vse tri svetove, če želimo živeti harmonično. Šamani so runo EIHWAZ uporabljali za potovanje med posameznimi svetovi.

Vir slike: http://mywingsofdesireblog.blogspot.com

V današnjem času lahko gledamo na spodnji svet kot na materialni svet: Imetje, nepremičnine, denar, nakit, pa tudi hrana in obleka. Gre za svet, ki se ga lahko dotikamo.  Zgornji svet v tem kontekstu simbolizira vse, kar se ne da kupiti in prijeti v roke. Gre za medsebojne odnose, ljubezen, duhovnost…, torej za odkrivanje nevidnih svetov v najširšem smislu besede. Ko gre preveč energije v korenine spodnjega sveta, se te sicer razrastejo in razširijo, vendar na račun sadežev iz zgornjega sveta. Ko gre preveč energije v krošnjo zgornjega sveta, drevo sicer bogato obrodi sadove, vendar na račun korenin, temelja, iz katerega izvira. Rešitev: Srednja pot.